• Без категорії

  За наукові досягнення Почесною відзнакою адміністрації та профкому працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка нагороджено Вікторію СОЛОМОН магістрантку 1 курсу спеціальності 073 Менеджмент.

 • Без категорії

  Оголошено конкурс на заміщення студентами вакантного місця державного замовлення

  Відповідно до наказу по університету від 19.05.2022 р. № 44-АГП «Про оголошення конкурсу на заміщення студентами вакантного місця державного замовлення» оголошено конкурс на заміщення студентами вакантного місця державного замовлення на спеціальності 014 Середня освіта (Географія) природничо-економічного факультету заочної форми здобуття вищої освіти: 4 курс ступеня вищої освіти «бакалавр» – 1 місце. Заяви про бажання взяти участь у конкурсі з обґрунтуванням причин переведення (з комплектом підтверджуючих документів) подаються до деканату факультету до 28 травня 2022 р.

 • Новини

  ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ

  12.05. 2022 р. відбулася гостьова лекція в рамках міжуніверситетського лекторію з питань інноваційних технологій та проблем викладання природничих наук, у якій взяло участь 98 викладачів та студентів з різних вищих навчальних закладів (Полтавський, Тернопільський, Глухівський, Рівненський, Хмельницький, Кам’янець- Подільський, Дрогобицький, Волинський, Херсонський та ін.). Лекцію зі значним елементом практичного заняття проводив кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Скрипник С. В. на тему: «Технологія “Світове кафе” (World cafe)». Студенти ХНУ продемонстрували використання вказаної технології. Час минув непомітно та цікаво.  

 • Новини

  УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОГРАМІ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

  Олійникк Н.Ю. (к.п.н., доцент) та Семендяк В.М. (к.е.н., старший викладач) брали участь у науково-педагогічному стажуванні на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління». Початок науково-педагогічного стажування – 10 січня 2022 р., закінчення – 20 лютого 2022 р. Стажування в ЄС (Рига, Латвія). Організатори:  Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Латвія) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки і інновацій (Україна). Стажування проводиться без відриву від виробництва згідно Статуту інституту та договору про співпрацю в сфері науково-технічної та освітньої діяльності в рамках створення наукового кластеру «Інтермаріум» (Литва, Латвія, Польща, Молдова, Україна). Мета участі у програмі АМ «Міжнародні проекти: написання, аплікування, управління та звітність» – ознайомитися зі спектром профільних спеціальностей…

 • Без категорії

  Міжнародна співпраця викладачів кафедри економіки підприємства як один з аспектів успішної наукової роботи

  24 березня 2022 року д.е.н., завідувач, професор кафедри Наталія Мазур виступила з доповіддю на V науковій конференції “Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”, що була організована Wydzialem Zaządzania Politechniki Warszawskiej (Відділенням управління Варшавської політехніки, м.Варшава) та Akademią WSB (Академія WSB, м.Домброва Гурніча). Поряд з цим в рамках наукового стажування у Варшавській політехніці 5 квітня ц.р. Мазур Н.А. було проведено науковий семінар FINANSE CYFROWE Zakładu Finansów PW на тему “Technologie cyfrowe w zarządzaniu przedsiębiorstwami Ukrainy”. Щира подяка організаторам, колегам Wydzialu Zaządzania Politechniki Warszawskiej (Відділення управління Варшавської політехніки) за розширення горизонтів нашої співпраці у сфері науки та освіти задля наших спільних перемог.

 • Новини

  Гостьова лекція від стейкхолдера

  Сучасні вимоги до якісного рівня освіти передбачають використання активних методів навчання. Одним із таких методів є гостьова лекція, яка спонукає здобувачів до активної розумової діяльності, творчого процесу, підвищує рівень засвоєння матеріалу. В рамках вивчення курсу «Облік в галузях економіки» на лекцію було запрошено директора по роботі з персоналом ПП «АудитСофт» Королюк Регіну Володимирівну. «АудитСофт» – консалтингове ІТ-підприємство, що надає якісні послуги по впровадженню програмних продуктів ділового призначення для ведення обліку, а також повний комплекс послуг по супроводу облікових систем. Лекція була присвячена автоматизації процесів, що дозволяє виконувати ряд рішень: управлінський облік підприємства; казначейство; бюджетування; управління онлайн продажами; управління виробництвом; хмарна інфраструктура Amazon Web Service; документообіг; управління ланцюгом поставок; управління запасами.…

 • Новини

  Вебінар для студентів спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»

  У межах співпраці закладів вищої освіти: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи організувала для здобувачів вищої освіти вебінар «Планування кар’єри: які навички потрібні у сфері HORECA сьогодні?» за участю стейкхолдера К-ПНУ, керівника навчального центру національної мережі готелів України «Reikartz Hotel Group», PhD з технічних наук Ірини Магалецької.  Майбутні фахівці сфери гостинності ознайомилися з головними досягнення компанії та особливостями менеджменту й маркетингу в мережі Reikartz Hotel Group; обговорили переваги та недоліки роботи в готельно-ресторанних комплексах; отримали змістовну інформацію щодо основних вимог до окремих категорій працівників, ознайомились із переліком й описом курсів навчального центру Reikartz Hotel Group.  Зазначимо, що…

 • Новини

  Співпраця зі стейкхолдерами кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  На лекцію до першокурсників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей “Економіка підприємства” та “Облік і оподаткування” завітав експерт-практик у області альтернативних джерел енергії та енергозбереження – Константинів М.Л. Зустріч відбувалась у рамках вивчення дисциплін “Нормативно-правове регулювання господарської діяльності” (старший викладач Буторіна В.Б.) та “Основи наукових досліджень” (професор Ящишина І.В.) Майбутні економісти ознайомились з методикою економічного обгрунтування енергозбереження, із реалізацією принципів сталого розвитку на практиці та ознаками четвертої промислової революції, із нормативно-правовим супроводом використання альтернативних джерел енергії. Запрошений підприємець, викладачі кафедри та здобувачі відзначили важливість співпраці закладів вищої освіти з представниками бізнесу і узгодили можливі напрями подальшої взаємодії.

 • Новини

  Міжнародна академічна мобільність студентів та викладачів природничо-економічного факультету

  Протягом вересня – листопада 2021 року проходив міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт по економіці в республіці Молдова, який був організований науково-дослідним центром «Прогрес» при Комратському державному університеті. Вітаємо студентів та наукових керівників кафедри туризму та готельно-ресторанної страви з перемогою у третьому міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт по економіці: науковий керівник – професор кафедри, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук Матвейчук Л.А.: Грошко Неля, Войталюк Юлія (гр. GRS1-B17): тема «Цифровой маркетинг» – дипломи 1 ступеня; Бойцова Маргарита (гр. GRS1-B17): тема «Інноваційно-інвестиційна діяльність в готельно-ресторанній сфері» – диплом 1 ступеня; Шерстюченко Вікторія (гр. GRS1-B17): тема «Цифровий менеджмент» – диплом 2 ступеня; науковий керівник – доцент кафедри, кандидат економічних наук Марусей…

 • Новини

  Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання підвищують свої цифрові навички

  В навчальному процесі заочної форми навчання природничо-економічного факультету вагома увага приділяється питанню формування цифрових компетентностей та цифрових навичок здобувачів вищої освіти.  За освітнім компонентом «Організація підприємницької діяльності в туризмі» студенти груп Т1-В19z: Базь Дарина, Заводовська Софія, Захарчук Вікторія, Кушнір Анастасія та Geo1-B19z: Вишку Людмила, Солодуха Олег, Хавалкін Роман успішно пройшли навчання на національній освітній платформі «ДіЯ» та отримали сертифікати Міністерства цифрової трансформації  за напрямами «Почати бізнес. Креативна індустрія»,  «Відкриті дані для бізнесу», «Електронний підпис»,  «Дружні цифрові фінанси», «Цифрові гроші».   Професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, член НСЖУ Людмила Матвейчук